Продукти с марка Bakka Organica

Какво значи Bakka?

Постоянство, което идва след заличаване на Аз-а, по-висш живот с Бога (дума, използвана от дервишите)

Производно от санскритскта дума bhaga – a term for “lord, patron”, but also for “wealth, prosperity”. The cognate term in Avestan and Old Persian is baga, of uncertain meaning but used in a sense in which “lord, patron, sharer/distributor of good fortune” might also apply. The cognate in Slavic languages is the root bogъ. The name of the city of Baghdad derives from Middle Persian baga-data, “lord-given”.

Подобен термин има и в староперсийския – baga, използван в смисъл на  “лорд, покровител, спонсор / дистрибутор на щастие”. В славянските езици сходен корен има думата “Богъ”.

Abaka (себуано, филипински диелакт) – коноп